3 comments on “same love!!

 1. Naprawdę bardzo mi przykro. Zawsze mi wstyd w takich sytuacjach – bo jestem częścią społeczeństwa, które kryje w sobie tak wiele nietolerancji…

 2. Żyjemy w złym świecie

  “Wiemy, że pochodzimy od Boga, lecz cały świat podlega mocy niegodziwca”
  (1 Jana 5:19)

  W dodatku żyjemy w tzw. “dniach ostatnich”, końcówce tego złego świata. Jedno z proroctw biblijnych, odnośnie “końca tego systemu reczy” mówi:

  “A to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga, zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy; i od tych się odwróć.”
  (2 Tymoteusza 3:1-5)

  Wystarczy cofnąć się powiedzmy ze 20 lat wstecz i porównać ówczesnych ludzi ze współczesnymi, żeby przekonać się, że jest to jedno z wielu proroctw odnośnie końca, które sprawdzają się na naszych oczach.
  W dodatku dopóki nie nadejdzie “Królestwo Boże”

  “„…Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.”
  (Mateusza 6:9,10)

  “„A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”
  (Daniela 2:44)

  będzie tylko gorzej, co też zapowiada Biblia:

  “Doprawdy, wszyscy, którzy pragną żyć w zbożnym oddaniu w łączności z Chrystusem Jezusem, będą też prześladowani. Natomiast ludzie niegodziwi i oszuści będą się posuwać od złego ku gorszemu, wprowadzając w błąd i będąc w błąd wprowadzani.”
  (2 Tymoteusza 3:12,13)

  Stanie się to na pewno, jestem o tym przekonany, w końcu Biblia to jedyna księga na świecie, która ma 100% sprawdzalności proroctw.
  Choć nie jest to łatwe, nie powinniśmy skupiać się dziś na tym jak ten świat stał się podły, a na tym jak się do niego nie upodobnić i nie stać się złymi jak on. Bo to oznaczałoby, że umrzemy niedługo razem z nim.

  Pamiętaj, że Bóg jest miłością

  “Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością”
  (1 Jana 4:8)

  i sam zachęca nas, żebyśmy się do Niego modlili i zwierzali ze swoich trosk i problemów

  “Ukorzcie się zatem pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownym czasie;  zarazem przerzućcie na niego wszelką waszą troskę, gdyż on się o was troszczy”
  (1 Piotra 5:6,7)

  sama się zadziwisz jak takie modlitwy mogą być krzepiące. Bardzo pomaga też regularne czytanie i analizowanie Biblii.
  Nie mamy wpływu na to co Szatan, Demony i ludzie zrobili z tym światem i na to jak on śkończy. Musimy to przetrwać, jednak Jehowa nie pozostawi ludzi prawych samym sobie. Prawi zawsze mogą liczyć na jego wsparcie i pokrzepienie, o czym osobiście się przekonałem, odkąd staram się Biblię nie tylko czytać ale także stosować, do tego co tam napisane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s